Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach

Strona główna

NASZE PRZEDSZKOLE SZANSĄ NA SUKCES TWOJEGO DZIECKA

 

 

 

 

 

 

CHCESZ ABY TWOJE DZIECKO MIAŁO MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU?

 

PRZYJDŹ – ZOBACZ – OCEŃ

 

 

W Publicznym Przedszkolu

 

w Chrząstowicach wszystkie dzieci są wyjątkowe!

 

 

Dziecko kończące nasze przedszkole:

- posiada:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

 

- przestrzega:

 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm

 

- dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne;

 

- nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc.

 

 

OFERUJEMY:

 

-       naukę języka niemieckiego w wymiarze 4h tygodniowo w każdej grupie

-       języka angielskiego

-       gimnastyki korekcyjnej

-       wspieranie rozwoju dziecka poprzez: zajęcia terapeutyczne, logopedyczne, wczesne wspomaganie;

-       zajęcia muzyczno-rytmiczne;

-       religię;

-       możliwość organizowania nauki gry w szachy na życzenie rodziców;

 

ZAPEWNIAMY:

-       opiekę i edukację dzieciom od 2,5 r. życia do 6 lat;

-       domowe posiłki;

-       grono wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy;

-       nowocześnie wyposażone i przestrzenne sale;

-       bogatą bazę dydaktyczną;

-       zacieniony, nowoczesny plac zabaw wraz z laskiem przedszkolnym, oddalony od głównej arterii komunikacyjnej;

 

 

Atutem naszego przedszkola jest:

 

 • realizowanie innowacji pedagogicznej z zakresu zmian nawyków żywieniowych poprzez świadome i aktywne działania dzieci, personelu i rodziców, tj.:

- 4 porcje warzyw i owoców w ciągu dnia;

- znajomość piramidy zdrowego żywienia przez dzieci i personel;

- ograniczenie stosowania w jadłospisie cukru – zastępowanie go miodem i cukrem trzcinowym;

- stosowanie tylko ziół i przypraw naturalnych;

- własna produkacja: zakwasu na żurek oraz kiszonek na barszcz; kiszenie kapusty i ogórków z własnych upraw;

- podawanie jogurtu wykonanego w przedszkolu;

- podawanie chleba żytniego i orkiszowego na zakwasie, ciast domowych;

- aktywne uczestniczenie dzieci w przygotowywaniu zdrowych posiłków połączone z doskonaleniem czynności samoobsługowych i zasad savoir vivreu; samodzielne komponowanie kanapek.

 

 • preferowwanie twórczych i aktywnych metod pracy m.in.:

- metoda projektu badawczego;

- metoda aktywnego słuchania muzyki poważnej wg Batii Strauss;

- elementy metody Marii Montessori "pozwól mi zrobić to samemu";

 

 

 

 • realizowanie projektów i programów edukacyjnych, tj.:

- projekt edukacyjny wspomagania rozwoju w zakresie umiejętności i nawyków społecznie akceptowanych "Sowa Mądragłowa";

- projekt edukacyjny z zakresu wychowania komunikacyjnego;

- projekt Instytutu Żywności i Żywienia Swiss Contribution "Zachowaj równowagę";

- program profilaktyki higieny jamy ustnej "Akademia Aquafresh";

- innowacja pedagogiczna "Wychowanie przez gotowanie. Zmiana nawyków żywieniowych poprzez świadome i aktywne działania - kształtowanie postaw prozdrowotnych";

- projekt Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego "Przyjazne Przedszkole".

 

Malownicze otoczenie naszego przedszkola to nie tylko ogród rozciagający się dookoła budynku, w 1/3 pokryty naturalnym lasem, ale także: łąka, pole, rzeka oraz boisko sportowe i biblioteka gminna.

 

Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe:

 

- duże, przestrzenne sale z łazienkami;

- hol z szatnią;

- gabinet terapeutyczno-logopedyczny;

 

Teren przedszkola jest ogrodzony, a wejście do budynku zabezpieczone domofonem.

 

 

 

 Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach

 

jest czynne od godz. 6.30 do godz. 16.30

 

 

 

Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze

 

 

jest czynny od godz. 7.00 do godz. 16.00

 

 

 

W roku przedszkolnym 2018/2019 funkcjonują trzy oddziały:

 

● dwa Oddziały w Chrząstowicach - GRUPA MŁODSZA, GRUPA STARSZA


  ● Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze - GRUPA MIESZANA

 

 

Dyrektorem

Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach

z Oddziałem Zamiejscowym w Suchym Borze

jest Helena Staniszewska